3.1. TERBIT, CETAK, DAN EDAR BUKU DI INDONESIA

TERBUKA KEPADA INDIVIDU DAN SYARIKAT-SYARIKAT DI NEGARA ASEAN: KAMI TERBITKAN DAN CETAK BUKU ANDA DI INDONESIA SERTA KAMI PASARKAN KEPADA 300 JUTA RAKYAT INDONESIA Program Penerbitan dan Pemasaran Buku di Indonesia: 1. Program ini adalah program yang dibuat untuk mengakrabkan sastrawan-sastrawan ASEAN di Indonesia.2. Program ini adalah kesempatan baik bagi para sastrawan ASEAN untuk memperluas … Continue reading 3.1. TERBIT, CETAK, DAN EDAR BUKU DI INDONESIA